ธุรกิจเกษตรกรและเหมืองแร่ การเดินทางของเส้นทางสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาล !!

เมืองไทยนั้นเป็นประเทศที่ลือชื่อในเรื่องของพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติที่ใช้สำหรับในการเป็นวัตถุดิบสำหรับในการผลิตให้ทั้งยังในประเทศและก็ต่างชาติ ซึ่งทำให้ในเรื่องของเศรษฐกิจและก็ธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอีกทั้งในประเทศรวมทั้งต่างแดนก็มีความต้องการที่จะมากระทำการลงทุนเพื่อเริ่มทำธุรกิจในด้านนี้ 
ในประเทศไทยทรัพยากรที่ส่งผลผลิตรวมทั้งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่เมืองไทยนั้นมีสูงที่สุดนั้นเป็น การเพาะปลูกข้าว ที่เมืองไทยนั้นมีดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธาตุและก็สารอาหารที่สมควรสำหรับในการเพาะปลูกพืชพันธุ ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆที่นิยมเอามาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบสำหรับเพื่อการส่งออกหรือไว้ใช้เองสำหรับในการดำรงชีวิต
ปริมาณร้อยละ30 ของพลเมืองในประเทศไทยนั้นได้มีการเลี้ยงชีพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรและก็กระบวนการทำธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางการทำไร่ ปลูกข้าวหรือการเพาะปลูกผัก ผลไม้ ที่เหมาะสมกับภาวะของโอบล้อมของเมืองไทยที่สมควรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกหรือกระบวนการทำเกษตรกร 
แม้กระนั้นในประเทศไทยนั้นก็มิได้มีดีเพียงแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกเพียงอย่างเดียวเพียงแค่นั้น เพราะว่าภายในประเทศไทยเองก็มีสิ่งที่มีความหมายอย่างที่เกิดขึ้นมาจากการธรรมชาติซึ่งสามารถทำเป็นแหล่งธุรกิจได้ เป็น ทรัพยากรทางเหมืองแร่ ซึ่งในประเทศไทยเองนั้นก็เต็มไปด้วยหิน แร่สิ่งอำพัน ที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติรวมทั้งถูกฝังกลบไว้ในดินหรือถ้ำ ก็เลยมีความสำคัญที่จะจะต้องมีกระบวนการทำเหมืองแร่ขึ้นเพื่อนำแร่หรือแร่หลักๆที่อยู่ในหินหรือถ้ำที่มีการหมักหมนมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทำให้เปลี่ยนเป็นแร่จำพวกต่างๆขึ้น เพราะฉะนั้นธุรกิจแนวทางการทำเหมืองก็เลยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองไทยจากการที่มีนักลงทุนชาวต่างชาติได้ให้ความสนใจในความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยที่มีทั้งยังดินที่สมควรในการเพาะปลูกรวมทั้งแร่ หรืออำพันที่อย่าข้างในเหมือง ก็เลยกระตุ้นให้เกิดข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนที่มีความต้องการที่จะแสดงความเป็นเจ้าของให้ได้เป็นทรัพย์สินของตนได้
ทำให้ธุรกิจกระบวนการทำเหมืองแร่ภายในประเทศไทยเองก็เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญสำหรับเงินลงทุนที่ได้มีเข้าเมืองไทยจากแนวทางการทำธุรกิจชนิดนี้ 
เมืองไทยก็เลยกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมวิธีการทำธุรกิจสำหรับคนประเทศอื่นที่มีความต้องการที่จะมากระทำการลงทุนเพื่อนำวัตถุดิบจากเมืองไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็มีคุณภาพ เพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นหรือทำรายได้ให้แก่ธุรกิจตนเองที่ได้มีการมาลงทุนในประเทศไทย ก็เลยทำให้กระบวนการทำธุรกิจเกี่ยวกับการกสิกรรมแล้วก็แนวทางการทำเหมืองแร่ภายในประเทศไทยนั้นก็เป็นแหล่งธุรกิจที่สร้างรายได้ให้เข้ามาสู่ภายในประเทศไทย